Az Ön kellemes pihenése érdekében kérjük, hogy a Vendégház használatba vétele előtt ismerkedjen meg Házirendünkkel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bejelentő lap kitöltésével és a Vendégház használatba vételével Ön elismeri és elfogadja annak Házirendjét, valamint kötelezettséget vállal az abban leírtak betartására és felelősséget vállal a Házirend be nem tartása miatt okozott kárért.

A Házirend a Vendégházban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik! Be nem tartása büntető jogi illetve polgári jogi lépeseket vonhat maga után!

1. Érkezés és elutazás

A Vendégház kulcsát a bejelentő lap kitöltése és a teljes szállásköltség kifizetése után a Vendégház tulajdonosa a megbeszélt megérkezés időpontjában adja át Önnek. A Vendégház a foglalás visszaigazolás szerinti kezdőnapján 14:00 és 21:00 óra között, előre egyeztetett időpontban foglalható el. A Vendégházat a vendégeknek a foglalás visszaigazolása szerinti utolsó nap 11 óráig kell elhagyniuk.

A Vendégház kulcsának átadása a Vendégház tulajdonosának a megbeszélt távozási időpontban történik. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába.

A vendégház területébe bele tartozik a szoba, a közös helységek, kert, parkoló is, így a kijelentkezési idő, a fent említett területek elhagyására is érvényes. A Vendégházban vendégek csak olyan számban tartózkodhatnak, amelyet a foglalásban a csoport vezetője megadott és a Vendégház tulajdonosa visszaigazolt. Érkezéskor a Vendégház tiszta, kitakarított állapotban fogadja a vendégeket. Távozáskor a vendégeknek nem kell kitakarítaniuk, de az átvett állapotot megtartva kell visszaadniuk a szobákat, közös helységeket.

Kérjük, hogy a Vendégházban történő tartózkodás ideje alatt is ügyeljenek a rendre és tisztaságra. Amennyiben a Vendégház tulajdonosa a Házirendben foglalt szabályok súlyos megsértéséről értesül és annak ténye beigazolódik, jogosult a vendégeket felszólítani a Vendégházból történő azonnali távozásra a foglalásban visszaigazolt időpontot megelőzően is. Ebben az esetben a kifizetett szállásdíjat nem áll módunkban a vendégeknek távozáskor visszafizeti.

2. Berendezések használata

A szobában 2 db. paplan, 2 db. párna, lepedő, ágyneműhuzat (paplan és párnahuzatok) és 2 db. ágytakaró, valamint 2 db törölköző áll a vendégek rendelkezésére, ezért kérjük, hogy távozáskor hagyják a szobában. Érkezéskor 1+1 db WC papírt, 1 db folyékony szappant, kézfertőtlenítőt és hajszárítót helyezünk el a szobában.

A vendégház önellátó jellegű, így a fent említettek pótlásáról a vendégnek kell gondoskodnia. A vendégház tulajdonának elvitele a Vendégház előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a Vendégház megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

Kérjük, hogy a Vendégház épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen szíveskedjenek használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályok betartásával. A Vendégházban lévő eszközök vagy közművek (víz, gáz, villany) használata során valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a Vendégház tulajdonosának haladéktalanul jelezni.

3. Konyha, étkezés

A Vendégház önellátó jellegű, tehát a vendégeknek az étkezésről saját maguk kell gondoskodniuk. A Vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, amely alkalmas meleg étel főzésére.

A konyhában az alábbi eszközök állnak a vendégek rendelkezésére:
• hűtőszekrény
• gáztűzhely sütővel
• tányér-, ét-, pohár- kávéskészlet
• lábasok, fazekak és alapvető főzési eszközök (kések, szűrők, fakanalak, tároló edények)
• kávéfőző
• mikrohullámú sütő
• kenyérpirító, vízforraló, szendvicssütő
• mosogatószer, papírtörlő

A Vendégház nem ad a főzéshez semmilyen hozzávalót, alapanyagot, erről a vendégnek magának kell gondoskodnia!
A vendég által használt edényeket, eszközöket, poharakat, minden esetben el kell mosogatnia annak, aki használta, és vissza kell raknia azt a kijelölt helyre.
A konyha területet tisztán, rendezetten köteles használat után ott hagyni. Tilos a Vendégház edényeit, eszközeit kisajátítani!
Abban az esetben, ha a vendég a konyha használatra, eszközökre, vonatkozó utasítást megszegi, és a figyelmeztetések ellenére sem hagyja a területet tisztán, a Vendégház elhagyására kötelezi a tulajdonos.

4. Általános szabályok

A Vendégházban és annak kertjében este 22 óra és reggel 8 óra között hangoskodni, erős zajjal járó tevékenységet folytatni szigorúan tilos.
14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában, a kertben, a parkolóban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

Tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.
A Vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A Vendégház tulajdonosa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés után a Vendégház tulajdonosa jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.
A Vendégház kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Tilos háziállatok és kisállatok a vendégházba történő behozatala, elhelyezése, azok méretétől és fajtájától függetlenül. Amennyiben ezt a tiltást bárki megszegi, úgy további mérlegelés nélkül 50.000 Ft takarítási díjat kell fizetnie, és a vendégnek felszólításra azonnal el kell távolítania a a magánál tartott állatot.

5. Dohányzás, tűzgyújtás, tűzvédelem

A Vendégházban, annak kertjében tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyen szabad, amely kizárólag szalonnasütésre, grillsütésre, bográcsozásra használható. A tüzet annak használata után vízzel alaposan el kell oltani. Mielőtt elhagyják a tűzrakó helyet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották. A vendégek rendelkezésére álló tűzifán, faszénen és papíron kívül más anyagok égetése tilos.
A tűzrakó helyet, a vendég saját felelősségére használhatja.

Dohányozni a Vendégházban szigorúan tilos!

Ennek értelmében a Vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is) tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

A Vendégház tulajdonosai jogosultak a vendégeket, valamint a Vendégház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a Vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a Vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Vendégházat az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Vendégház jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.
Dohányozni csak a Vendégház teraszán, kertjében, a dohányzásra kijelölt helyen szabad.

Tűz észlelése eseten kerülje a pánikkeltést. Kérjük, azonnal jelezze a vendégház tulajdonosának, ha tűz keletkezésére utaló jelenséget vagy füst szivárgását észleli.

6. Vagyonvédelem és biztonság

A Vendégház területére, beleértve annak kertjét is, behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. Ez a felelősség a tulajdonost nem terheli. A Vendégházhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni. Eltávozáskor és éjszakára kérjük, hogy a kertkapukat, az épület bejáratait, kulcsra zárni szíveskedjenek. Kérjük, használja úgy a rendelkezésre álló eszközöket, tárgyakat, berendezéseket, hogy azok ne rongálódjanak. Bekövetkezett káresetet azonnal jelentse a Vendégház tulajdonosának. Lakrészének elhagyása eseten, kérjük annak zárását. Balesetről vagy egyéb rendkívüli eseményről a Vendégház tulajdonosat vagy az általa megnevezett személyt azonnal tájékoztatni kell. A Vendégház szobáiban tilos, vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni, illetve tilos gyertyát, füstölőt gyújtani.
A Vendégház területére be nem vihető dolgok!

Az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:
• a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
• a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
• tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
• hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
• pszichotrop anyag,

Ha a vendég a vendégház előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Vendég ház területére, azt a Vendégház a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.
Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Vendégház kizárja.
A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a Vendégháznak.

7. Kár és felelősség

A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. A kár megtérítéséről a csoport vezetője gondoskodik, akinek nevét a foglaláskor kell megadni.
Vendégházunk bírságrendszert hozott létre annak érdekében, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat, Szabályokat és Szabályzatokat betartassák. Ennek során a regisztrált vendégnek rendelkezésére kell bocsátanunk a jogsértéssel és a büntetésekkel kapcsolatos minden írásban dokumentált esemény másolatát. Minden regisztrált Vendég végső esetben, felelős a bírságokért és a jogsértések megszüntetéséért. Bármely fenti szabály megsértése miatt pénzbüntetést lehet

kiszabni, az alábbi ütemezés szerint:

• Az első felhívás a szabálysértés megszüntetésére szóban.

• Második felhívás a jogsértésre, megszüntetésre és annak abbahagyására esetben, a figyelmeztetést követően a regisztrált Vendégnek el kell hagynia az ingatlant, továbbá 100%-ban meg kell fizetnie a bérlettel kapcsolatban felmerült teljes összeget, elismerve annak visszatérítése nélküli állapotot. Ebben az esetben további kényszerítő bírság is elrendelhető, akár Rendőrségi jelenléttel és feljelentés vonzattal.

Ugyanez a szabály vonatkozik a véletlenül, vagy szándékosan okozott károkért.

Ha a vendég nem tartja be a Házirend szabályzatát, illetve a szabályzatban foglaltak szerint hozott bármely Vendégházi döntést, akkor a Vendéget további kártérítési kötelezettség terhére lehet kötelezni, és a Vendégházból további egyeztetés vagy bejelentés nélkül akár rendőri segédlettel el lehet távolítani.
A költségeket minden esetben a Vendégház tulajdonosa állapítja meg. (Anyag költség+munkadíj+ bánatpénz)

8. Wi-fi

A vendégházban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, kapja meg.
A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a Vendégház nem garantálja. A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a Vendégház nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

9. Szemét elhelyezése

A háztartási szemét gyűjtése az arra kijelölt helyen történik./ a konyhában található szemetesben, ill. a kertben kijelölt gyűjtő helyen történik.

10. Parkolás

A Vendégház udvarán, az arra kijelölt helyen történik. Az autót minden esetben zárni kell. A vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Vendégház fedetlen és nem őrzött parkolójában.

11. Kert

A kertet a Vendégház tulajdonosa gondozza.
Szigorúan tilos, letörni, leszakítani, vagy bármilyen módon rongálni a növényeket.
A szemetet az arra kijelölt helyre tegyék.
Az elkerített részekre, szigorúan tilos bemenni a Vendégházban tartózkodók számára. Bármilyen károkozás a kertben, kárterítési kötelezettséggel jár.
A kertben található hinta, mászóka a gyermekek számára csak szülői felügyelet mellett használható.

12. Wellness részleg használata:

A Vendégház wellness részlegében 1 db. 3 személyes jakuzzi és 1 db. 3 személyes infraszauna található. Ezen 2 szolgáltatást mindenki saját felelőssége tudatában és saját egészségügyi állapotának megfelelően használja. Használatukért külön díjat számítunk fel. Szauna használat után és jakuzzi használat előtt a zuhany használata kötelező! A szaunában törölköző használata kötelező! A jakuzzit a tulajdonos által elmondottak szerint kötelező használni, egyéb más kezelési lehetőség nem megengedett!

13. Baleset és egészségvédelem

Kérjük, saját érdekében tájékoztassa a Vendégház tulajdonosát, ha olyan betegsége van, melynek váratlan megjelenése gyors és szakszerű segítségnyújtást igényel. A frissen felmosott, vizes padlócsúszás veszélyes! Kérjük, ügyeljen a közlekedésre!

A lépcsőn futni, ugrálni, csúszni, mászni szigorúan tilos! Fürdőszobában áram alatt lévő elektromos eszköz használata közben ne folyassanak vizet. Kérjük, a vendégház tulajdonosának azonnal jelezze, ha egészségére, testi épség veszélyeztetésére utaló jelenséget tapasztal.

Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a Vendégház tulajdonosához.

Köszönjük, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy az Ön számára és a szálláshely jövőbeli vendégei számára a kirándulás, a pihenés, a lehető legjobban teljen el.

 

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!